ADMITERE LICEU 

an școlar 2020 - 2021

Precizari pentru inscrierea la probele de aptitudini:

        Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul școlar 2020-2021 se desfășoară conform următoarelor prevederi:


       1. înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
                         a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se                    constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
                         b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina              sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):
                                i.carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru            cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
                               ii.adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică                  organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
                              iii.adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene/ sectoare ale                     municipiului București, zonale/regionale/municipiul București sau naționale ale competițiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul                       Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se                     constituie clasa (document original/scanat);
                      c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație                     fizică/pregătire  sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în         clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
                      d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina                   educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;


     2. nota finală la probele de aptitudini (APT) se echivalează cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina;

     *Calendar admitere învățământ liceal an școlar 2020 - 2021:

 * Număr locuri:

 - atletism - 12 de locuri (fete + băieți)

 - baschet - 22 de locuri (fete + băieți)

 - fotbal -    22 de locuri (băieți)

 - mozaic -  28 de locuri (sporturi mozaic: fotbal, judo, haltere, handbal, kaiac-canoe, volei)