VIZIUNEA ȘCOLII

n  Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu este un privilegiu pentru cineva, ci este un drept al tuturor.

n  Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.

n  Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

n  Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinele fiecăruia pentru a le putea valorifica.

n  Utilizăm metode activ-participative ( învăţare interactivă, stimularea gândirii critice şi stimularea muncii în echipă ) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional.

n  Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni .

n  Educăm elevii pentru a avea un comportament ecologic.

n  Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator/susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale.

n  Să avem parteneriate active cu autorităţile locale, poliţia, biserica şi urmărim să realizăm parteneriate cu şcolile din zonă, precum şi din ţară sau străinătate, prin activităţii extraşcolare.

n  Îşi acceptă rolul de iniţiator/susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al tradiţiilor locale, dar și al tradiției sportive, implicându-se în cât mai multe proiecte naționale și internaționale.

n  Şcoala noastră urmăreşte promovarea valorilor de practicare cu plăcere a disciplinelor sportive, de realizarea unui climat propice educaţiei şi învăţării.

 

Copyright 2014, Liceul cu Program Sportiv Galati, Powered by Tudor Justina Monica, Webmaster Apostol Valeriu