MISIUNEA
Liceul cu Program Sportiv, Galați îşi propune să dezvolte competenţe funcţionale esenţiale:
Şcoala noastră doreşte să dezvolte la elevi deprinderi de muncă individuală şi în echipă, să cultive disponibilităţi afective precum: colegialitate, prietenie, patriotism.
Promovăm educarea elevilor printr-o interacţiune între cunoştinţe, valori, atitudini şi comportamente.
Dorim să devenim factorii principali în educarea tuturor elevilor pentru a deveni buni cetăţeni ai comunităţii în care trăiesc şi accesul continuu la învăţare pentru formarea noilor competenţe necesare.
Şcoala noastră prezintă deschidere la dialog cu comunitatea, reprezentanţii locali şi naţionali în vederea promovării unei educaţii multiculturale, asigurând apropierea dintre elevi, cunoaşterea acestora reciprocă pentru o convieţuire armonioasă.  
Valorile care dau coerență și perspectivă activității noastre sunt:
Colaborare: Ne propunem să devenim mai activi pe linia colaborarii cu instituțiile de la nivel local, județean și național cu atribuții în domeniul educației și al sportului.
Calitate și eficiență: Vom furniza servicii de calitate, care să contribuie la ameliorarea activitățtii instructiv-educative din școală.
Lucrul în echipă: Promovarea unui stil managerial democratic (folosind metodele participative și consultative) pentru a dezvolta un climat de muncă pozitiv.
Dezvoltare: Vom urmări dotarea cu echipamente, resurse materiale și instrumente de lucru, perfecționarea continuă a personalului angajat.